Sản phẩm mới
Ngân hàng điện tử
Dịch vụ thẻ
Lãi suất
Biểu phí dịch vụ
Điểm đặt ATM Agribank
Bảng giá CK trực tiếp
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Đạo luật FATCA
THÔNG TIN TÀI SẢN
Tin tức báo chí
Hội tụ doanh nghiệp
Kiến thức doanh trí
Sức khỏe doanh nhân
CLB thể thao cho Doanh nhân
Ăn gì du lịch ở đâu
Góc thư giãn
Đoàn Thanh niên

Truy cập: 3272393
Đang xem: 138

  Bạn quan tâm đến những dịch vụ nào của Agribank
  Tiết kiệm cá nhân
Tiền gửi doanh nghiệp
Cho vay cá nhân
Cho vay doanh nghiệp
Dịch vụ chuyển nhận tiền
Ngân hàng điện tử
Sản phẩm thẻ
Bảo lãnh đầu tư
Dịch vụ thanh toán
Thanh toán quốc tế
Thanh toán biên mậu
Chiết khấu chứng từ
Kinh doanh ngoại tệ
 

 
 

 

 

   
 
 
Lãi suất
> Lãi suất áp dụng cho các tổ chức doanh nghiệp > Lãi suất áp dụng cho các khách hàng cá nhân
BẢNG LÃI SUẤT TIẾT KIỆM TẠI AGRIBANK AN PHÚ
ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Áp dụng từ 05/12/2016
 

  Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau cả kỳ (% năm)
Kỳ hạn gửi
VND
USD
EUR
KKH
0.30
0
0.10
01 tuần      
02 tuần      
03 tuần      
01 Tháng
4.30
0
0.50
02 Tháng
4.30
0
0.50
03 Tháng
4.80
0
0.50
04 Tháng 4.80 0 0.50 
05 Tháng 5.00 0 0.50
06 Tháng
5.30
0
0.50
07 Tháng 5.30 0 0.50 
08 Tháng 5.30 0 0.50
09 Tháng
5.50
0
0.50
12 Tháng
6.80
0
0.75
13 Tháng
6.80
18 Tháng
6.80
0
0.75
24 Tháng
6.80
0
0.75
36 Tháng
6.80
0
0.75
 

  Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả lãi sau định kỳ (%/năm)
KỲ HẠN
Hàng năm
Hàng quý
Hàng tháng
 
VNĐ
USD
VNĐ
USD
VNĐ
USD
01 tháng
 
 
 
 
 
 
02 tháng
 
 
 
 
 
0.250
03 tháng
 
 
 
 
4.78
0.250
04 tháng         4.77 0.250
05 tháng         4.96 0.250
06 tháng
 
 
5.27
0
5.24
0.250
07 tháng         5.23 0.250
08 tháng         5.22 0.250
09 tháng
 
 
5.43
0
5.40
0.250
10 tháng         5.39 0.250
11 tháng         5.38 0.250
12 tháng
 
 
6.63
0
6.60
0.250
13 tháng         6.58
0.250
18 tháng     6.53
0
6.49
0.250
24 tháng
6.58
0
6.43
0
6.39
0.249
36 tháng
6.38
0
6.24
0
6.20
0.249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước cả kỳ (%/năm)
KỲ HẠN
VND
USD
01 tháng
4.28
0
02 tháng
4.27
0
03 tháng
4.74
0
04 tháng 4.72 0
05 tháng 4.90 0
06 tháng
5.16
0
07 tháng 5.14 0
08 tháng 5.12 0
09 tháng
5.28
0
10 tháng 5.26 0
11 tháng 5.24 0
12 tháng
6.37
0
13 tháng 6.33
0
18 tháng 6.17
0
24 tháng
5.99
0
36 tháng
5.65
0

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Bảng lãi suất chỉ có tính tham khảo, để có thông tin chi tiết và mới nhất vui lòng liên hệ
với Agribank An Phú !”

 

 

 

Lưu đọc sau     Gửi cho bạn bè     In nội dung     Ý kiến bạn đọc     Về đầu trang

 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Mang phồn thịnh đến khách hàng