Sản phẩm mới
Ngân hàng điện tử
Dịch vụ thẻ
Lãi suất
Biểu phí dịch vụ
Các mẫu biểu
Mạng lưới Agribank An Phú
Điểm đặt ATM Agribank
Bảng giá CK trực tiếp
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Bán tài sản thế chấp NH
Tin tức báo chí
Hội tụ doanh nghiệp
Kiến thức doanh trí
Sức khỏe doanh nhân
CLB thể thao cho Lãnh đạo
Ăn gì du lịch ở đâu
Góc thư giãn
Đoàn Thanh niên

Truy cập: 1737119
Đang xem: 234
  Bạn quan tâm đến những dịch vụ nào của Agribank
  Tiết kiệm cá nhân
Tiền gửi doanh nghiệp
Cho vay cá nhân
Cho vay doanh nghiệp
Dịch vụ chuyển nhận tiền
Ngân hàng điện tử
Sản phẩm thẻ
Bảo lãnh đầu tư
Dịch vụ thanh toán
Thanh toán quốc tế
Thanh toán biên mậu
Chiết khấu chứng từ
Kinh doanh ngoại tệ
 

 
 

 

 

   
 
 
Lãi suất
> Lãi suất áp dụng cho các tổ chức doanh nghiệp > Lãi suất áp dụng cho các khách hàng cá nhân
BẢNG LÃI SUẤT TIẾT KIỆM TẠI AGRIBANK AN PHÚ
ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Áp dụng từ 07/10/2014
 

  Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau cả kỳ (% năm)
Kỳ hạn gửi
VND
USD
EUR
KKH
0.80
0.50
0.10
01 tuần      
02 tuần      
03 tuần      
01 Tháng
4.30
1.00
1.40
02 Tháng
4.80
1.00
1.50
03 Tháng
5.30
1.00
1.70
04 Tháng 5.60 1.00  1.70
05 Tháng 5.60 1.00 1.70
06 Tháng
5.60
1.00
1.90
07 Tháng 6.00 1.00 1.90
09 Tháng
6.00
1.00
2.00
12 Tháng
6.60
1.00
 
2.20
13 Tháng
6.90
18 Tháng
6.90
1.00
 
 2.20
24 Tháng
6.90
1.00
2.40
36 Tháng
6.90
1.00
2.40
 

  Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả lãi sau định kỳ (%/năm)
KỲ HẠN
Hàng năm
Hàng quý
Hàng tháng
 
VNĐ
USD
VNĐ
USD
VNĐ
USD
01 tháng
 
 
 
 
 
 
02 tháng
 
 
 
 
4.79
1.000
03 tháng
 
 
 
 
5.28
0.999
04 tháng         5.56 0.999
05 tháng         5.55 0.998
06 tháng
 
 
5.56
0.999
5.54
0.998
07 tháng         5.91 0.998
08 tháng         5.90 0.997
09 tháng
 
 
5.91
0.998
5.88
0.997
10 tháng         5.87 0.996
11 tháng         5.86 0.996
12 tháng
 
 
6.44
0.996
6.41
0.995
13 tháng         6.67
 0.995
18 tháng     6.62
 0.994
6.58
0.993
24 tháng
6.68
0.995
6.52
0.991
6.48
0.991
36 tháng
6.47
0.990
6.32
0.987
6.29
0986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả lãi trước cả kỳ (%/năm)
KỲ HẠN
VND
USD
01 tháng
4.28
0.999
02 tháng
4.76
0.998
03 tháng
5.23
0.998
04 tháng 5.50 0.997
05 tháng 5.47 0.996
06 tháng
5.45
0.995
07 tháng 5.80 0.994
08 tháng 5.77 0.993
09 tháng
5.74
0.993
10 tháng 5.71 0.992
11 tháng 5.69 0.991
12 tháng
6.19
0.990
13 tháng 6.42
0.989
18 tháng 6.25
 0.985
24 tháng
6.06
0.980
36 tháng
5.72
0.971

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Bảng lãi suất chỉ có tính tham khảo, để có thông tin chi tiết và mới nhất vui lòng liên hệ
với Agribank An Phú !”

 

 

 

Lưu đọc sau     Gửi cho bạn bè     In nội dung     Ý kiến bạn đọc     Về đầu trang

 

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Mang phồn thịnh đến với khách hàng